HR Analytics Translator, een rol waar de laatste jaren steeds meer over wordt gesproken. Maar wat houdt het precies in? Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een HR Analytics Translator? En hoe wordt dit toegepast binnen organisaties? Wij leggen het je graag uit in deze blog!

De definitie van een HR Analytics Translator

HR Analytics Translators overbruggen de kloof tussen data, ict én de business binnen een organisatie. Ze helpen om zakelijke doelen over te brengen aan datascientists. Anderzijds zorgen ze ervoor dat belangrijke data wordt omgezet in bruikbare informatie die kan worden gebruikt bij de besluitvorming binnen een bedrijf.

HR Analytics Translator Tool

Wat doet een HR Analytics Translator?

Een HR Analytics Translator slaat een brug tussen de twee werelden van ‘’data specialisten’’ en ‘’business specialisten’’. De data specialisten, zoals data engineers en datascientists, zijn goed in het bouwen van datamodellen en het verkrijgen van inzichten uit data. Business specialisten kennen juist specifieke processen/producten/diensten binnen een bedrijf en hebben hier diepgaande kennis in.

De HR Analytics Translator heeft kennis en ervaring over beide disciplines en bouwt met zijn of haar brede kennis een brug tussen deze twee werelden. Daarnaast zal de HR analytics translator op zoek gaan naar hoe de beschikbare data kan worden omgezet naar de juiste oplossingen en toepassingen binnen een organisatie.

Datagedreven werken kan veel waarde toevoegen aan een organisatie

In het huidige tijdperk kan er steeds meer en steeds sneller data worden verzameld. In ieder bedrijf kan data een belangrijke rol spelen. Echter moet de data wel op de juiste manier worden toegepast. Wij hebben een aantal praktische voorbeelden voor je geschetst waar datagedreven werken een belangrijke rol kan vervullen:

  • Recruitment: We leven in een tijd waar het tekort aan arbeidskrachten enorm is. De vraag is veel groter dan het aanbod. Data kan het recruitmentproces ondersteunen. Er is namelijk ontzettend veel informatie beschikbaar over potentiële kandidaten we ze bereiken. Denk hierbij aan social media, banensites en corporate databases. Data specialisten weten hoe ze deze informatie bruikbaar kunnen maken voor recruiters. Door slim te analyseren welke wervingskanalen succesvol zijn, kan data bijdragen aan het selecteren van de best passende kandidaten voor de vacature.
  • HR: Wanneer het juiste talent eenmaal is binnengehaald, kan data helpen bij het vergroteen van de employee experience. Inzichten kunnen helpen op het gebied van ziekteverzuim, medewerkersbetrokkenheid, in- en door stroom, meetbare HR strategieën etc.
  • Surveys: Door surveys bij medewerkers in te zetten op verschillende thema’s zoals hybride werken en onboarding, etc. ontstaan er bruikbare inzichten waarmee de HR strategie beter kan aansluiten op de behoefte van medewerkers.
  • Besluitvorming: Wanneer er op basis van nieuwe (data) inzichten, nieuwe beslissingen worden genomen, kunnen deze ook getest worden. Hebben de veranderingen binnen de organisatie geleid tot de verwachte resultaten? Kunnen initiatieven worden voortgezet of bijgestuurd?

Dit zijn vragen die je kunt beantwoorden met behulp van data.

Naast kennis van HR, kennis van HR data en datascience, kan de analytics translator dit koppelen aan de uitdagingen van de organisatie.

Waarom is een HR Analytics Translator belangrijk voor veel organisaties?

Data- en IT specialisten zijn over het algemeen schaars. Deze professionals brengen vaak hoge kosten met zich mee. Daarom is het natuurlijk van belang dat een organisatie de maximale waarde uit deze professionals & data haalt.

Vaak wordt er in organisaties veel tijd verspild aan complexe zaken die lastig te begrijpen zijn voor de verschillende teams. Daar waar het voor een dataspecialist allemaal eenvoudig te begrijpen is, hebben andere teams vaak moeite om de data om te zetten in concrete plannen. Dit is waar de HR analytics translator van pas komt. Naast kennis van HR, kennis van HR data en datascience, kan de analytics translator dit koppelen aan de uitdagingen van de organisatie.

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een HR Analytics Translator?

Een HR Analytics Translator heeft kennis nodig van data en heeft daarnaast ook goede kennis nodig van bedrijfsprocessen en andere ‘’business’’ gerelateerde zaken. Dit is afhankelijk van in wat voor soort organisatie je werkzaam bent. Denk hierbij aan de zorg, automotive, finance, bouw etc. Tot slot heeft een goede HR Analytics Translator goede communicatievaardigheden nodig en het vermogen om te verbinden. Je moet namelijk jouw inzichten en ideeën goed kunnen overbrengen op stakeholders en daarnaast moet je de vaardigheid hebben om verschillende partijen op één lijn te krijgen.

Kortom, een HR Analytics Translator is waardevol zijn voor veel organisaties

Technologie en data zullen blijven groeien. Wie is er op dit moment in jouw organisatie verantwoordelijk voor de verbinding tussen enerzijds data en anderzijds de operationele kant? Door alle data op de juiste manier te vertalen en toe te passen in concrete plannen, kunnen er meer zakelijke successen worden behaald.

HR Analytics Translators brengen unieke vaardigheden met zich mee om bedrijven te helpen bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Ze identificeren mogelijke kansen en/of bedreigingen, daarnaast verbinden ze dataprofessionals en management. Kortom, een HR Analytics Translator toevoegen in jouw organisatie is een waardevolle investering. Een goede HR Analytics Translator verdient zich terug.

HR DATA DRIVERS IS JOUW TRANSLATOR VOOR HR ANALYTICS